Av de tömningar som är sorterat klart är Psocoptera artbestämda. Man har totalt hittat 45 arter. Materialet är artbestämd av Bo W., Uppsala.
Family Species Trap
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 2
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 20
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 20
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 22
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 22
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 22
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 22
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 22
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 31
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 53
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 56
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 57
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 59
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 60
Amphipsocidae Kolbia quisquiliarum 60
Caeciliusidae Caecilius burmeisteri 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius flavidus 23
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 36
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 36
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 37
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 37
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 37
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 52
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 53
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 54
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 54
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 55
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 56
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 58
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 59
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 60
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 60
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 60
Caeciliusidae Caecilius fuscopterus 61
Caeciliusidae Enderleinella obsoleta 52
Caeciliusidae Enderleinella obsoleta 55
Caeciliusidae Enderleinella obsoleta 55
Caeciliusidae Enderleinella obsoleta 55
Caeciliusidae Enderleinella obsoleta 60
Caeciliusidae Valenzuela atricornis 22
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 1
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 1
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 1
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 20
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 20
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 20
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 22
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 22
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 22
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 22
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 24
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 24
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 31
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 49
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 52
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 52
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 55
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 58
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 58
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 60
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 61
Caeciliusidae Valenzuela burmeisteri 61
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 21
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 21
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 22
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 24
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 52
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 60
Caeciliusidae Valenzuela despaxi 60
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 1
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 1
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 1
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 1
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 1
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 2
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 10
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 10
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 10
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 21
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 21
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 21
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 21
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 22
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 22
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 22
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 22
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 24
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 24
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 24
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 24
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 24
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 31
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 31
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 36
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 36
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 36
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 36
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 36
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 37
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 37
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 54
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 54
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 54
Caeciliusidae Valenzuela flavidus 60
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 1
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 1
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 10
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 24
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 24
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 24
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 24
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 36
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 37
Caeciliusidae Valenzuela gynapterus 59
Caeciliusidae Valenzuela piceus 1
Caeciliusidae Valenzuela piceus 2
Caeciliusidae Valenzuela piceus 20
Caeciliusidae Valenzuela piceus 22
Caeciliusidae Valenzuela piceus 22
Caeciliusidae Valenzuela piceus 22
Caeciliusidae Valenzuela piceus 61
Elipsocidae Cuneopalpus cyanops 2
Elipsocidae Cuneopalpus cyanops 20
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 23
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 23
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 23
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 24
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 24
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 52
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 52
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 52
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 53
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 54
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 55
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 55
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 56
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 57
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 58
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 58
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 59
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 59
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 60
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 61
Elipsocidae Elipsocus abdominalis 61
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 1
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 20
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 20
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 21
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 21
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 21
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 22
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 22
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 23
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 23
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 23
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 31
Elipsocidae Elipsocus hyalinus 52
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 1
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 1
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 22
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 23
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 23
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 23
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 23
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 36
Elipsocidae Elipsocus moebiusi 36
Elipsocidae Elipsocus pumilis 20
Elipsocidae Elipsocus pumilis 22
Elipsocidae Elipsocus pumilis 24
Elipsocidae Elipsocus pumilis 24
Elipsocidae Elipsocus pumilis 24
Elipsocidae Elipsocus pumilis 24
Elipsocidae Elipsocus pumilis 36
Elipsocidae Elipsocus pumilis 36
Elipsocidae Hemineura dispar 1
Elipsocidae Hemineura dispar 49
Elipsocidae Hemineura dispar 53
Elipsocidae Hemineura dispar 53
Elipsocidae Hemineura dispar 54
Elipsocidae Hemineura dispar 59
Elipsocidae Hemineura dispar 60
Elipsocidae Hemineura dispar 61
Elipsocidae Pseudopsocus fusciceps 1
Elipsocidae Reuterella helvimacula 10
Elipsocidae Reuterella helvimacula 10
Elipsocidae Reuterella helvimacula 24
Elipsocidae Reuterella helvimacula 24
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 1
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 1
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 1
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 2
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 20
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 20
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 20
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 21
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 21
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 21
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 21
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 22
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 23
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 23
Lachesillidae Lachesilla pedicularia 54
Lachesillidae Lachesilla quercus 1
Lachesillidae Lachesilla quercus 23
Lachesillidae Lachesilla quercus 23
Lachesillidae Lachesilla quercus 23
Lachesillidae Lachesilla quercus 23
Lachesillidae Lachesilla quercus 23
Lachesillidae Lachesilla quercus 31
Lachesillidae Lachesilla quercus 49
Liposcelididae Liposcelis silvarum 21
Liposcelididae Liposcelis silvarum 22
Mesopsocidae Mesopsocus immunis 23
Mesopsocidae Mesopsocus immunis 23
Mesopsocidae Mesopsocus immunis 24
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 1
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 1
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 22
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 22
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 24
Mesopsocidae Mesopsocus laticeps 24
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 1
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 10
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 36
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 36
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 36
Mesopsocidae Mesopsocus unipunctatus 37
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 20
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 20
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 20
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 22
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 22
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 22
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 54
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 55
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 61
Peripsocidae Peripsocus alboguttatus 61
Peripsocidae Peripsocus didymus 1
Peripsocidae Peripsocus didymus 1
Peripsocidae Peripsocus didymus 24
Peripsocidae Peripsocus didymus 24
Peripsocidae Peripsocus didymus 24
Peripsocidae Peripsocus didymus 24
Peripsocidae Peripsocus didymus 31
Peripsocidae Peripsocus didymus 31
Peripsocidae Peripsocus didymus 36
Peripsocidae Peripsocus didymus 37
Peripsocidae Peripsocus didymus 37
Peripsocidae Peripsocus didymus 52
Peripsocidae Peripsocus didymus 52
Peripsocidae Peripsocus didymus 54
Peripsocidae Peripsocus didymus 55
Peripsocidae Peripsocus didymus 56
Peripsocidae Peripsocus didymus 58
Peripsocidae Peripsocus didymus 60
Peripsocidae Peripsocus didymus 60
Peripsocidae Peripsocus didymus 60
Peripsocidae Peripsocus parvulus 21
Peripsocidae Peripsocus parvulus 23
Peripsocidae Peripsocus parvulus 23
Peripsocidae Peripsocus phaeopterus 1
Peripsocidae Peripsocus phaeopterus 1
Peripsocidae Peripsocus phaeopterus 22
Peripsocidae Peripsocus phaeopterus 36
Peripsocidae Peripsocus phaeopterus 37
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 1
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 1
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 1
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 1
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 2
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 10
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 10
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 10
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 10
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 10
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 20
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 21
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 21
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 22
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 22
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 23
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 24
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 24
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 24
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 24
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 24
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 31
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 37
Peripsocidae Peripsocus subfasciatus 37
Philotarsidae Philotarsus parviceps 21
Philotarsidae Philotarsus picicornis 1
Philotarsidae Philotarsus picicornis 1
Philotarsidae Philotarsus picicornis 1
Philotarsidae Philotarsus picicornis 21
Philotarsidae Philotarsus picicornis 23
Philotarsidae Philotarsus picicornis 23
Philotarsidae Philotarsus picicornis 23
Philotarsidae Philotarsus picicornis 23
Philotarsidae Philotarsus picicornis 23
Philotarsidae Philotarsus picicornis 24
Philotarsidae Philotarsus picicornis 24
Philotarsidae Philotarsus picicornis 24
Philotarsidae Philotarsus picicornis 31
Philotarsidae Philotarsus picicornis 52
Philotarsidae Philotarsus picicornis 52
Philotarsidae Philotarsus picicornis 55
Philotarsidae Philotarsus picicornis 57
Philotarsidae Philotarsus picicornis 58
Philotarsidae Philotarsus picicornis 58
Philotarsidae Philotarsus picicornis 59
Philotarsidae Philotarsus picicornis 60
Philotarsidae Philotarsus picicornis 61
Psocidae Amphigerontia bifasciata 1
Psocidae Amphigerontia bifasciata 10
Psocidae Amphigerontia bifasciata 10
Psocidae Amphigerontia bifasciata 10
Psocidae Amphigerontia bifasciata 24
Psocidae Amphigerontia bifasciata 24
Psocidae Amphigerontia bifasciata 24
Psocidae Amphigerontia bifasciata 37
Psocidae Amphigerontia bifasciata 49
Psocidae Amphigerontia bifasciata 56
Psocidae Amphigerontia bifasciata 57
Psocidae Amphigerontia contaminata 52
Psocidae Amphigerontia contaminata 53
Psocidae Amphigerontia contaminata 56
Psocidae Amphigerontia contaminata 61
Psocidae Amphigerontia intermedia 1
Psocidae Loensia fasciata 1
Psocidae Loensia fasciata 1
Psocidae Loensia fasciata 1
Psocidae Loensia fasciata 1
Psocidae Loensia fasciata 2
Psocidae Loensia fasciata 21
Psocidae Loensia fasciata 22
Psocidae Loensia fasciata 23
Psocidae Loensia fasciata 23
Psocidae Loensia fasciata 23
Psocidae Loensia fasciata 23
Psocidae Loensia fasciata 24
Psocidae Loensia fasciata 36
Psocidae Loensia fasciata 37
Psocidae Loensia variegata 1
Psocidae Loensia variegata 21
Psocidae Loensia variegata 23
Psocidae Loensia variegata 23
Psocidae Loensia variegata 23
Psocidae Loensia variegata 23
Psocidae Loensia variegata 24
Psocidae Loensia variegata 24
Psocidae Loensia variegata 24
Psocidae Loensia variegata 31
Psocidae Metylophorus nebulosus 1
Psocidae Metylophorus nebulosus 1
Psocidae Metylophorus nebulosus 10
Psocidae Metylophorus nebulosus 10
Psocidae Metylophorus nebulosus 20
Psocidae Metylophorus nebulosus 23
Psocidae Metylophorus nebulosus 23
Psocidae Metylophorus nebulosus 23
Psocidae Metylophorus nebulosus 24
Psocidae Metylophorus nebulosus 24
Psocidae Metylophorus nebulosus 24
Psocidae Metylophorus nebulosus 31
Psocidae Metylophorus nebulosus 36
Psocidae Metylophorus nebulosus 54
Psocidae Metylophorus nebulosus 59
Psocidae Metylophorus nebulosus 60
Psocidae Psococerastis gibbosa 1
Psocidae Psococerastis gibbosa 1
Psocidae Psococerastis gibbosa 21
Psocidae Psococerastis gibbosa 23
Psocidae Psococerastis gibbosa 24
Psocidae Psococerastis gibbosa 24
Psocidae Psococerastis gibbosa 36
Psocidae Psocus bipunctatus 1
Psocidae Trichadenotecnum majus 31
Psocidae Trichadenotecnum majus 37
Psocidae Trichadenotecnum majus 53
Psocidae Trichadenotecnum majus 53
Psocidae Trichadenotecnum majus 54
Psocidae Trichadenotecnum majus 54
Psocidae Trichadenotecnum majus 54
Psocidae Trichadenotecnum majus 55
Psocidae Trichadenotecnum majus 55
Psocidae Trichadenotecnum majus 57
Psocidae Trichadenotecnum majus 57
Psocidae Trichadenotecnum majus 57
Psocidae Trichadenotecnum majus 59
Psocidae Trichadenotecnum majus 59
Psocidae Trichadenotecnum majus 60
Psocidae Trichadenotecnum majus 61
Psocidae Trichadenotecnum sexpunctatum 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 1
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 10
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 10
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 10
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 22
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 23
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 24
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 24
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 24
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 31
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 36
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 36
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 36
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 36
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 58
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 58
Stenopsocidae Graphopsocus cruciatus 61
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 1
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 10
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 10
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 10
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 10
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 20
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 20
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 21
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 21
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 21
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 21
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 22
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 23
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 24
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 24
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 24
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 24
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 24
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 31
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 36
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 37
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 49
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 52
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 55
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 55
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 57
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 58
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 58
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 59
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 60
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 61
Stenopsocidae Stenopsocus immaculatus 61
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 1
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 10
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 10
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 22
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 23
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 24
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 24
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 49
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 52
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 52
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 57
Stenopsocidae Stenopsocus lachlani 57
Trogiidae Cerobasis guestfalica 20
Trogiidae Cerobasis guestfalica 21
Trogiidae Cerobasis guestfalica 21
Trogiidae Cerobasis guestfalica 21
Trogiidae Cerobasis guestfalica 21
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23
Trogiidae Cerobasis guestfalica 23