Av de tömningar som är sorterat klart är nattsländorna artbestämda. Man har totalt hittat 23 arter. Detta är 17% av den svenska nattsländefaunan.

FAMILY

SPECIES

REGION

Goeridae

Goera pilosa

DR

Hydropsychidae

Hydropsyche sp.

DR

Hydroptilidae

Hydroptila puchricornis

Leptoceridae

Mystacides azurea

DR

Leptoceridae

Mystacides azurea

Leptoceridae

Mystacides azurea

DR

Leptoceridae

Mystacides azurea

DR

Limnephilidae

Anabolia brevipennis

DR

Limnephilidae

Anabolia consentrica

VB

Limnephilidae

Anabolia nervosa

DR

Limnephilidae

Chaetopteryx villosa

VB

Limnephilidae

Glyphotaelius pellucidus

Limnephilidae

Glyphotaelius pellucidus

ÍL

Limnephilidae

Grammotaulius nigropunctatus

Limnephilidae

Halesus radiatus

VB

Limnephilidae

Halesus tesselatus

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus affinis

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus affinis

Limnephilidae

Limnephilus auricula

DR

Limnephilidae

Limnephilus auricula

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus auricula

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus auricula

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus bipunctatus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus borealis

VB

Limnephilidae

Limnephilus coenosus

Limnephilidae

Limnephilus coenosus

Limnephilidae

Limnephilus coenosus

Limnephilidae

Limnephilus coenosus

Limnephilidae

Limnephilus decipiens

Limnephilidae

Limnephilus decipiens

Limnephilidae

Limnephilus decipiens

Limnephilidae

Limnephilus flavicornis

Limnephilidae

Limnephilus flavicornis

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus flavicornis

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus flavicornis

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus fuscicornis

DR

Limnephilidae

Limnephilus griseus

DR

Limnephilidae

Limnephilus griseus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus lunatus

Limnephilidae

Limnephilus lunatus

Limnephilidae

Limnephilus lunatus

Limnephilidae

Limnephilus lunatus

Limnephilidae

Limnephilus marmoratus

Limnephilidae

Limnephilus sericeus

DR

Limnephilidae

Limnephilus sericeus

DR

Limnephilidae

Limnephilus sericeus

DR

Limnephilidae

Limnephilus sericeus

VB

Limnephilidae

Limnephilus sp.

DR

Limnephilidae

Limnephilus sp.

Limnephilidae

Limnephilus sp.

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus sp.

VB

Limnephilidae

Limnephilus sp.

VB

Limnephilidae

Limnephilus sp.

VB

Limnephilidae

Limnephilus sp.

Limnephilidae

Limnephilus sp.

Limnephilidae

Limnephilus sp.

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

DR

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

Limnephilidae

Limnephilus sparsus

ÍL

Limnephilidae

Limnephilus stigma

DR

Limnephilidae

Limnephilus stigma

DR

Limnephilidae

Limnephilus stigma

Limnephilidae

Micropterna lateralis

Limnephilidae

Micropterna lateralis

Limnephilidae

Micropterna lateralis

DR

Limnephilidae

Micropterna lateralis

ÍL

Limnephilidae

Micropterna lateralis

Limnephilidae

Micropterna lateralis

Limnephilidae

Micropterna sequax

Limnephilidae

Micropterna sequax

ÍL

Limnephilidae

Phaecopterus brevipennis

ÍL

Limnephilidae

Phaecopteryx brevipennis

DR

Limnephilidae

Phaecopteryx brevipennis

DR

Limnephilidae

Phaecopteryx brevipennis

ÍL

Limnephilidae

Stenophylax permistus

Limnephilidae

Stenophylax permistus

ÍL

Molannidae

Molanna angustata

DR

Phryganeidae

Agrypnia varia

Phryganeidae

Agrypnia varia

Phryganeidae

Agrypnia varia

Phryganeidae

Phryganea grandis

Phryganeidae

Trichostegia minor

ÍL

Phryganeidae

Trichostegia minor

ÍL

Phryganeidae

Trichostegia minor

ÍL

Polycentropodidae

Holocentropus dubius

DR

Polycentropodidae

Holocentropus dubius

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

VB

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

VB

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa

Psychomyiidae

Lype phaeopa

DR

Rhyacophilidae

Rhyacophila dorsalis

DR

Rhyacophilidae

Rhyacophila nubila

DR

Rhyacophilidae

Rhyacophila nubila

DR

Rhyacophilidae

Rhyacophila nubila

DR